Zmiana adresu biura PZKręgl.

W imieniu PZKregl. informuje o zmianie adresu siedziby Polskiego Związku Kręglarskiego

Biuro aktualnie mieści się na: ul. Adama Mickiewicza 30 60-836 Poznań

Prosimy o wysyłanie listów do związku na podany powyżej adres.

Adres e-mailowy pozostaje bez zmian i tak samo numer telefonu stacjonarnego ( 61 8436328)

Uchwały podjęte przez Zarząd PZKręgl.

Uchwała 1/2017 :

Po rezygnacji Kol . Emilii Sawiniec  na wniosek Delegatów Sekcji Niepełnosprawnych Zarząd PZKregl. powierza funkcję Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Sekcji kol. Adrianowi Hibnerowi do czasu odbycia się  Sprawozdawczego Zjazd Delegatów PZKregl ( Czerwiec 2018) na którym odbędą się wybory nowego Przewodniczącego.

Uchwała 2/2017 :

Zarząd PZKregl. zatwierdza kalendarze imprez na sezon sportowy 2017/18 wraz z opłatami finansowymi. Sekcje mają obowiązek zamieszczenia Kalendarzy imprez wraz z opłatami na swoich stronach do 15.09.2017. Jednocześnie zobowiązuje się Zarządy Sekcji ( Kręglarstwa Klasycznego , Bowlingu Sportowego  oraz Niepełnosprawnych) do dokonania drobnych korekt  Kalendarzy imprez wynikających z przyczyn obiektywnych oraz podawania na stronie aktualnych zmian w terminach zawodów  a w przypadku organizowania konsultacji lub zgrupowań publikowania listy uczestniczących kadrowiczów w tych akcjach.

 

Mistrzostwa Świata 2020 w Tarnowie Podgórnym

Z wielką radością informujemy, że Sekcja WNBA na konferencji NBC w Dettenheim poddała pod głosowanie przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Świata w Kręglarstwie Klasycznym w konkurencji Juniorów i Seniorów w 2020 roku. Uczestniczący przedstawiciele państw poprzez głosowanie przyznali organizacje Mistrzostw w Tarnowie Podgórnym.

Info_Vergabe_WM_2020 [PDF]