Protokoły z zebrań w dniu 29.06.2019 r.

W dniu 29.06.2019 r. odbyły się dwa posiedzenia. Najpierw spotkali się delegaci Sekcji Niepełnosprawnych by omówić ważne sprawy, związane ze zmianami w składzie zarządu sekcji. Następnie odbyło się posiedzenie Zarządu PZKręgl.

Poniżej załączamy dwa protokoły z tych spotkań:

Protokół z zebrania delegatów i przedstawicieli klubów Sekcji Niepełnosprawnych [PDF]

Protokół Zebranie Zarzadu PZKregl w dniu 29 06.2019 [PDF]