Uchwała Zarządu PZKręgl. z 26.01.2023 r.

Zarząd PZKregl w dniu 26.01.2023 podjął decyzję, że opłaty za wystawienie Licencji trenerskich i instruktorskich będą wynosiły od 01.03.2023:                                                                                                               –  za wystawienie nowej 100 zł na 4 lata                                                                                                                      –  przedłużenie ważności 60 zł 

Jednocześnie przypominamy, że osoby prowadzące treningi i sprawujące opiekę nad zawodnikami podczas zawodów zgodnie z ustawą o sporcie musza posiadać ważną licencje trenerską lub instruktorską wydaną przez Polski Związek Sportowy.

Treść uchwały znajduje się w sekcji Protokoły, Zarządzenia, Uchwały