Uchwały podjęte przez Zarząd PZKręgl.

Uchwała 1/2017 :

Po rezygnacji Kol . Emilii Sawiniec  na wniosek Delegatów Sekcji Niepełnosprawnych Zarząd PZKregl. powierza funkcję Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Sekcji kol. Adrianowi Hibnerowi do czasu odbycia się  Sprawozdawczego Zjazd Delegatów PZKregl ( Czerwiec 2018) na którym odbędą się wybory nowego Przewodniczącego.

Uchwała 2/2017 :

Zarząd PZKregl. zatwierdza kalendarze imprez na sezon sportowy 2017/18 wraz z opłatami finansowymi. Sekcje mają obowiązek zamieszczenia Kalendarzy imprez wraz z opłatami na swoich stronach do 15.09.2017. Jednocześnie zobowiązuje się Zarządy Sekcji ( Kręglarstwa Klasycznego , Bowlingu Sportowego  oraz Niepełnosprawnych) do dokonania drobnych korekt  Kalendarzy imprez wynikających z przyczyn obiektywnych oraz podawania na stronie aktualnych zmian w terminach zawodów  a w przypadku organizowania konsultacji lub zgrupowań publikowania listy uczestniczących kadrowiczów w tych akcjach.

 

Uchwała nr 1 Prezydium PZKręgl.

W dniu 5 sierpnia 2013 r. Prezydium Zarządu PZKręgl. jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie: umorzenia wszelkich zaległości finansowych i kar regulaminowych klubów , okrgów i funkcyjnych działajacych w PZKręgle w czasie poprzedniej kadencji władz PZKręgl. (2009-2013)

Za Prezydium

Bernard Broński